Understanding other Religions: Elements of a ´Negative Philosophy of Religion`

Catharina Stenqvist

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)27-51
TidskriftStudies in Interreligious Dialogue
StatusPublished - 1999

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi, etik och religion

Citera det här