Understanding Post-Sepsis Syndrome: How Can Clinicians Help?

Elisabeth C. van der Slikke, Lise F.E. Beumeler, Hjalmar R. Bouma, Madlene Holmqvist, Adam Linder, Robert T. Mankowski

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Understanding Post-Sepsis Syndrome: How Can Clinicians Help?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions