Understanding the adaptive capacity of the bumblebee Bombus terrestris across native and novel environments

Bidragets översatta titel : Den mörka jordhumlans anpassningsförmåga i inhemska och nya utbredningsområden

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

189 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Den mörka jordhumlans anpassningsförmåga i inhemska och nya utbredningsområden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agricultural and Biological Sciences

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology