Understanding virtual speakers

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Understanding virtual speakers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Arts and Humanities

Computer Science

Psychology