Understanding Weather effects on, in, and from large Herbivore Population Dynamics

Lena Månsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Understanding Weather effects on, in, and from large Herbivore Population Dynamics”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap