Unexplained epileptic encephalopathy: Consider and reconsider pyridoxine dependent seizures

Steven P. Claus, Kees P.J. Braun, Lambertus Dorland, Mireille Bourrez-Swart, Onno Van Nieuwenhuizen, Tom J. De Koning

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)51-53
Antal sidor3
TidskriftJournal of Pediatric Neurology
Volym1
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2003 jan. 1
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Citera det här