Unga vuxna med nedsatt arbetsförmåga – en beskrivning av trygghetssystemen

Sara Hultqvist, Lidija Kolouh-Söderlund

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

Andelen unga som beviljas förtidspension under lång tid har ökat, särskilt de med en psykisk diagnos eller unga med lindrig psykisk ohälsa. Denna form av utanförskap innebär att betydande andelar av en generation av unga människor har liten eller ingen koppling till arbetsmarknaden under en större del av sitt vuxna liv.

Bara i Sverige har antalet förtidspensionerade mellan 19-29 år fördubblats under de senaste 15 åren.

Rapporten visar att samtliga nordiska länder har välfärdsystem riktade till gruppen unga med psykisk ohälsa. Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har alla socialpolitiska ambitioner om en välfärdsstat där det offentliga har ett ansvar för medborgarnas välfärd, i de fall ohälsa hindrar människor från att försörja sig genom lönearbete. De olika systemen i de olika länderna skiljer sig dock åt i sin uppbyggnad.

Exempelvis gäller detta den så kallade inkomstbortfallsprincipen. Den är grundprincip i samtliga länders system, med undantag för Danmark. Det danska systemet är ett flat-ratesystem utan någon inkomstrelaterad del. Finland och Island har två parallella ekonomiska och sociala system riktade till gruppen unga med långvarig psykisk ohälsa. I Danmark, Norge och Sverige har nyligen genomförda lagändringar förändrat systemens funktionssätt.
Originalspråksvenska
FörlagNordens Välfärdscenter
StatusPublished - 2015
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • arbetsinkludering
  • välfärdspolitik

Citera det här