Uniform Random Covering Problems

Henna Koivusalo, Lingmin Liao, Tomas Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Uniform Random Covering Problems”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik