Union Density in Norway and Sweden: Stability versus Decline

Anders Kjellberg, Kristine Nergaard

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

300 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Union Density in Norway and Sweden: Stability versus Decline”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap