Union of Scaphoid Waist Fractures Assessed by CT Scan.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Union of Scaphoid Waist Fractures Assessed by CT Scan.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap