“United we win”, communication is the key for a better future in scleroderma

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)2-4
TidskriftJournal of Scleroderma and Related Disorders
Volym1
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Citera det här