Unprecedented genomic diversity of AhR1 and AhR2 genes in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

35 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Unprecedented genomic diversity of AhR1 and AhR2 genes in Atlantic salmon (Salmo salar L.)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar