Unraveling the Decomposition Process of Lead(II) Acetate: Anhydrous Polymorphs, Hydrates, and Byproducts and Room Temperature Phosphorescence

Francisco Martinez, Miguel Ramos-Riesco, José A. Rodríguez-Cheda, Fabio Cucinotta, Emilio Matesanz, Ivana Miletto, Enrica Gianotti, Leonardo Marchese, Zdenek Matej

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

27 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Unraveling the Decomposition Process of Lead(II) Acetate: Anhydrous Polymorphs, Hydrates, and Byproducts and Room Temperature Phosphorescence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar