Unthreaded Fixation of Slipped Capital Femoral Epiphysis Leads to Continued Growth of the Femoral Neck.

Jakob Örtegren, Lina Björklund-Sand, Malin Engbom, Carl Siversson, Carl Johan Tiderius

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Unthreaded Fixation of Slipped Capital Femoral Epiphysis Leads to Continued Growth of the Femoral Neck.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap