Unused drugs in Sweden measured by returns to pharmacies

Anders Ekedahl, L Wergeman, T Rydberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

18 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)26-31
TidskriftJournal of Social and Administrative Pharmacy
Volym20
Utgåva1
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Citera det här