Unusual Dynamics of Concentration Fluctuations in Solutions of Weakly Attractive Globular Proteins.

Saskia Bucciarelli, Lucia Casal-Dujat, Cristiano De Michele, Francesco Sciortino, Jan Dhont, Johan Bergenholtz, Bela Farago, Peter Schurtenberger, Anna Stradner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Unusual Dynamics of Concentration Fluctuations in Solutions of Weakly Attractive Globular Proteins.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi