Unveiling the smallest-systematics, classification and a new subfamily of featherwing beetles based on larval morphology (Coleoptera: Ptiliidae)

Mikael Sörensson, Juan A. Delgado

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Unveiling the smallest-systematics, classification and a new subfamily of featherwing beetles based on larval morphology (Coleoptera: Ptiliidae)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi