Up-regulation and increased phosphorylation of protein kinase C (PKC) delta, mu and theta in the degenerating rd1 mouse retina.

Seifollah Azadi, Francois Paquet-Durand, Patrik Medstrand, Theo van Veen, Per Ekström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Up-regulation and increased phosphorylation of protein kinase C (PKC) delta, mu and theta in the degenerating rd1 mouse retina.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap