Uppdaterade riktlinjer för akut faryngotonsillit ger bra stöd. Men mer forskning behövs om Fusobacterium necrophorum.

Ronny Gunnarsson, Sigvard Mölstad

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

133 Nedladdningar (Pure)
Bidragets översatta titel Updated guidelines for acute pharyngotonsillitis provides good support. But more research is needed on Fusobacterium necrophorum
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)78
TidskriftLäkartidningen
Volym111
Nummer3-4
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi

Citera det här