Upper middle Cambrian through Furongian of Scandinavia with focus on trilobites, paleoenvironments and correlations

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Upper middle Cambrian through Furongian of Scandinavia with focus on trilobites, paleoenvironments and correlations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences