Upplysningen i nytt ljus: Kvinnor, begär och offentlighet hos Montesquieu

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

1110 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Under senare år har postmoderna företrädare ifrågasatt liberalismen som politiskt värdesystem. Parallellt med den postmoderna diskussionen har det förts en teoretisk debatt om en annan inflytelserik idétradition med rötter i antiken: den klassiska eller medborgerliga republikanismen.I artikeln argumenteras för att republikanismen främjade ett frihetsbegrepp som omfattade krav på vidgade medborgerliga rättigheter också för kvinnor.En av företrädarna för denna idétradition Charles Louis de Montesquieu tog konsekvent ställning för kvinnornas medborgerliga rättigheter.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)3-5
TidskriftAktuellt om genusforskning
Nummer2
StatusPublished - 1999

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Idé- och lärdomshistoria

Citera det här