Uppstod egnahemsrörelsen på landet eller i staden?

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpressPopulärvetenskap

309 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Artikeln diskuterar Per-Olof Remmares artikel "Föreningen Egna Hem i Motala - egnahemsrörelsens pionjär" (Folkets Historia nr 1 1998) samt går in på sambandet mellan egnahems- och rösträttsrörelserna i Östergötland. Föreningen Egna Hem (FEH) bildades 7 augusti 1892 vid Karlströms bruk i Kristbergs socken som på den tiden var en egen kommun. Sedermera inkorporerades Kristberg i Borensbergs kommun, som i sin tur uppgick i Motala kommun. I artikeln uppmärksammas även skillnaden mellan Motala stad (Sveriges till ytan minsta stad 1892)och Motala landskommun.
Originalspråksvenska
Sidor130-132
Antal sidor3
VolymÅrgång 27
NummerNr 3-4 1999
SpecialistpublikationFolkets Historia
FörlagRiksföreningen för Folkets Historia
StatusPublished - 1999

Bibliografisk information

<a href=http://www.soc.lu.se/anders-kjellberg>Anders Kjellbergs hemsida</a>
</br>
</br>
I artikeln framhålls att Kristberg inte var hemsocken för egnahemsrörelsens grundare kakelugnsmakaren Frans Wilhelm Johansson. Det är riktigt såtillvida att F W Johansson inte härstammade från denna socken (han var uppvuxen i Vårdsbergs socken sydost om Linköping), men däremot var han vid tiden för bildandet av Föreningen Egna Hem (FEH) bosatt i Kristbergs socken, närmare bestämt i sin hustru Wendela Liljas föräldrahem. Enligt tidskriften Egna Hem nr 2 1972 (jubileumsnummer FEH 80 år) var Johansson skriven på Sandbäcken, Kristbergs socken, då FEH rundades 1892.
<br>
<a href=http://www.kulturarvostergotland.se/Article.aspx?m=332518&a=334979>Mer om Frans Wilhelm Johansson kan man läsa här i en sammanställning av Freddie Hallberg, Östergötlands museum</a>
<br>
Om Föreningen Egna Hem:s verksamhet i Norrköping och dess förbindelser med Karlströms bruk se tidningsartikel i Folkbladet 2005 (kan laddas ned nedan)
<br>
Om bl a Föreningen Egna Hem kan man läsa i boken "Én skandinavisk boligmodell?" av Erling Annaniassen (Temahefte 1/06 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring)
<a href=http://www.nova.no/asset/2528/1/2528_1.pdf>genom att klicka här</a> (se närmare sid 30-32).
<br>
I Anna Lindkvists doktorsavhandling "Jorden åt folket. Nationalföreningen mot emigration 1907-1925" (Institutionen för historiska studier, Umeå universitet 2007) tas egnahemsrörelsen upp. Om Föreningen Egna Hem kan man läsa på sid 158-160. För att ladda ned avhandlingen
<a href=http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=1385>gå hit och klicka på fulltext</a>

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Fria nyckelord

  • egna hem
  • egnahemsrörelsen
  • Motala
  • Karlströms bruk
  • Kristberg

Citera det här