Uptake by aquatic organisms of 36Cl-labeled organic compounds from pulp mill effluents

Clas Wesén, Lennart Okla

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)154-158
TidskriftEcological Bulletins
Volym36
StatusPublished - 1984

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Citera det här