Urachal signet-cell adenocarcinoma

Lars Egevad, Ulf Håkansson, Magnus Grabe, Roy Ehrnström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Urachal signet-cell adenocarcinoma”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap