Urholkade sociala relationer i distansarbete under coronapandemin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Denna artikel har som syfte att förstå hur anställda upplever att relationerna till kollegorna förändrades när de blev förhindrade att mötas fysiskt i det påtvingade distansarbetet under coronapandemin. Studien baseras på djupintervjuer med anställda inom kunskapsintensiva yrken. Resultatet visar på (i) färre kontakter, (ii) minskad tillgänglighet och (iii) försvagad dynamik mellan kollegor. Slutsatsen som dras är att de som arbetade på distans under coronapandemin, inte inkluderade ansvar för de sociala relationerna i sina arbetsuppgifter och att de därför inte särskilt engagerade sig för att upprätthålla dem.
Originalspråksvenska
TidskriftArbetsmarknad & Arbetsliv
Tidigt onlinedatum2023 mars 13
DOI
StatusPublished - 2023 dec. 13

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arbetslivsstudier

Fria nyckelord

  • covid-19-pandemin
  • distansarbete
  • sociala relationer
  • kunskapsintensiva yrken,
  • individualisering

Citera det här