Urinary excretion measurements for the assessment of body burden of radiocaesium in man: differences between potassium and creatinine normalisation

Christopher Rääf, Charlotte Thornberg, Sören Mattsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Urinary excretion measurements for the assessment of body burden of radiocaesium in man: differences between potassium and creatinine normalisation”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi