Urinary Tract Cancer in Lynch Syndrome; Increased Risk in Carriers of MSH2 Mutations.

Patrick Joost, Christina Therkildsen, Mev Dominguez, Mats Jönsson, Mef Nilbert

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

49 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

To evaluate the risk of urothelial cancer in the upper urinary tract and the bladder, determine the contribution from the different mismatch-repair genes and define clinical characteristics of urothelial cancer in Lynch syndrome.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1212-1217
TidskriftUrology
Volym86
Utgåva6
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Urinary Tract Cancer in Lynch Syndrome; Increased Risk in Carriers of MSH2 Mutations.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här