UROSCAN and UROSCANSEQ: a large-scale multicenter effort towards translation of molecular bladder cancer subtypes into clinical practice–from biobank to RNA-sequencing in real time

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”UROSCAN and UROSCANSEQ: a large-scale multicenter effort towards translation of molecular bladder cancer subtypes into clinical practice–from biobank to RNA-sequencing in real time”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap