Ursodeoxycholic acid differentially affects three types of sphingomyelinase in human colon cancer Caco 2 cells.

Fuli Liu, Yajun Cheng, Jun Wu, Horst-Dietmar Tauschel, Rui-Dong Duan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)
117 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

We investigated the effects of UDCA on sphingomyelinase (SMase) in Caco 2 cells cultured in monolayer and polarized conditions. Alkaline SMase activity was high in polarized cells whereas. acid and neutral SMase activities were high in monolayer cells. In polarized cells, UDCA increased alkaline SMase expression and caspase 3 activity but had no effect on acid and neutral SMases. In monolayer cells, UDCA reduced both acid and neutral SMase activities, inhibited cell proliferation, but had little effect on alkaline SMase and caspase 3 activities. In conclusion, UDCA differentially affects SMasc activity, cell proliferation, and apoptosis in colonic cells depending on the cell conditions. (c) 2005 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)141-146
TidskriftCancer Letters
Volym235
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Ursodeoxycholic acid differentially affects three types of sphingomyelinase in human colon cancer Caco 2 cells.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här