Ursodeoxycholic acid differentially affects three types of sphingomyelinase in human colon cancer Caco 2 cells.

Fuli Liu, Yajun Cheng, Jun Wu, Horst-Dietmar Tauschel, Rui-Dong Duan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

24 Citeringar (SciVal)
126 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ursodeoxycholic acid differentially affects three types of sphingomyelinase in human colon cancer Caco 2 cells.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap