Ursolic acid inhibits proliferation and stimulates apoptosis in HT29 cells following activation of alkaline sphingomyelinase.

David Andersson, Jian-Jun Liu, Åke Nilsson, Rui-Dong Duan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)3317-3322
TidskriftAnticancer research
Volym23
Nummer4
StatusPublished - 2003

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Citera det här