Urticaria and anaphylaxis to povidone in a paracetamol preparation.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

13 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)573-574
TidskriftJournal of the European Academy of Dermatology and Venereology
Volym21
Utgåva4
DOI
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

Citera det här