Usability Study of the iACTwithPain Platform: An Online Acceptance and Commitment Therapy and Compassion-Based Intervention for Chronic Pain

Raquel Guiomar, Inês A. Trindade, Sérgio A. Carvalho, Paulo Menezes, Bruno Patrão, Maria Rita Nogueira, Teresa Lapa, Joana Duarte, José Pinto-Gouveia, Paula Castilho

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Usability Study of the iACTwithPain Platform: An Online Acceptance and Commitment Therapy and Compassion-Based Intervention for Chronic Pain”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap