Use of 1,10-phenanthroline in estimating metabolically active iron in plants

Angelika Zohlen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Use of 1,10-phenanthroline in estimating metabolically active iron in plants”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap