Use of B-flow ultrasound facilitates visualization of contrast media during hysterosalpingo-contrast sonography (HyCoSy).

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

9 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

To assess if B-flow ultrasound (BF) improves visualization of flow of contrast medium in the Fallopian tubes during hystero-salpingo-contrast sonography (HyCoSy) compared to gray scale (GS) ultrasound.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)221-227
TidskriftUltrasound in Obstetrics & Gynecology
Volym44
Utgåva2
DOI
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Use of B-flow ultrasound facilitates visualization of contrast media during hysterosalpingo-contrast sonography (HyCoSy).”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här