Use of non-benzodiazepine hypnotics is associated with falls in nursing home residents: a longitudinal cohort study

Björn Westerlind, Carl Johan Östgren, Sigvard Mölstad, Patrik Midlöv, Staffan Hägg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Use of non-benzodiazepine hypnotics is associated with falls in nursing home residents: a longitudinal cohort study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nursing and Health Professions

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science