Use of the plasma stromelysin (matrix metalloproteinase 3) concentration to predict joint space narrowing in knee osteoarthritis.

Stefan Lohmander, Kenneth D Brandt, Steven A Mazzuca, Barry P Katz, Staffan Larsson, André Struglics, Kathleen A Lane

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)3160-3167
TidskriftArthritis and Rheumatism
Volym52
Nummer10
DOI
StatusPublished - 2005

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reumatologi och inflammation

Citera det här