User involvement in housing recovery: Cases from Haiyan affected areas in the Philippines

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

467 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”User involvement in housing recovery: Cases from Haiyan affected areas in the Philippines”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap