Users on the Agenda - Strategies and Theories

Britt Östlund

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Users on the Agenda - Strategies and Theories”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance

Psychology