Using a word association task to investigate semantic depth in Swedish-speaking children with Developmental Language Disorder

Olof Sandgren, Eva-Kristina Salameh, Ulrika Nettelbladt, Annika Dahlgren-Sandberg, Ketty Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Using a word association task to investigate semantic depth in Swedish-speaking children with Developmental Language Disorder”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora

Medicin och livsvetenskap