Using integrated hydrological models to assess the impacts of climate change on discharges and extreme flood events in the upper yangtze river basin

Yanjuan Wu, Gang Luo, Cai Chen, Zheng Duan, Chao Gao

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Using integrated hydrological models to assess the impacts of climate change on discharges and extreme flood events in the upper yangtze river basin”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Kemiska föreningar