Using NMR Chemical Shift Imaging To Monitor Swelling and Molecular Transport in Drug-Loaded Tablets of Hydrophobically Modified Poly(acrylic acid): Methodology and Effects of Polymer (In)solubility

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Using NMR Chemical Shift Imaging To Monitor Swelling and Molecular Transport in Drug-Loaded Tablets of Hydrophobically Modified Poly(acrylic acid): Methodology and Effects of Polymer (In)solubility”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar