Using self-report inventories to assess recidivism risk among prisoners about to be released on parole supervision in Sweden

Zoran Vasiljevic, Agneta Öjehagen, Claes Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Using self-report inventories to assess recidivism risk among prisoners about to be released on parole supervision in Sweden”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap