Using the Köppen classification to quantify climate variation and change: an example for 1901-2010

Deliang Chen, Hans Weiteng Chen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)69-79
TidskriftEnvironmental Development
Volym6
StatusPublished - 2013
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Geovetenskap och miljövetenskap

Citera det här