Using vignette methodology to research the process of breach comparatively

Niamh Maguire, Kristel Beyens, Miranda Boone, Anders Persson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Using vignette methodology to research the process of breach comparatively”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology