Utdöda jättedjur och megafaunans kollaps. Varför dog så många stora däggdjur och fåglar ut kring istidens slut?

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpostPopulärvetenskap

Originalspråksvenska
StatusPublished - 2018

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Evolutionsbiologi

Citera det här