Uterine artery embolization in a sheep model: biodegradable versus non-degradable microspheres

Inger Keussen, Johan Bengtsson, Dolores Gavier-Widén, Erika Karlstam

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

3 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Uterine artery embolization in a sheep model: biodegradable versus non-degradable microspheres”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap