Utilising phase diagram to understand barley starch microsphere preparation in an aqueous two-phase system

Zandra Gidlöf, Betty Lomstein Pedersen, Lars Nilsson, Anita Teleman, Marie Wahlgren, Anna Millqvist-Fureby

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Utilising phase diagram to understand barley starch microsphere preparation in an aqueous two-phase system”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar