Sammanfattning

Om vi vill rädda hotade insekts­arter är det miljöer med traditionella ängs­växter som vi behöver mer av, inte frö­blandningar av oklart ursprung från handeln. Det skriver flera debattörer.
Originalspråksvenska
SpecialistpublikationSvenska Dagbladet
StatusPublished - 2021 okt. 15

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi

Citera det här