Utvecklingsarbete kring kulturella och kreativa näringar: Drivkrafter, processer och samspel

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskningPeer review

165 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Politiker och stadsplanerare lyfter fram kultur och kreativitet som centrala i samhällsutvecklingen. Men vad är det som gör kulturellt och kreativt företagande särskilt intressant i ett samhällsekonomiskt perspektiv? Vilka fördelar eller begränsningar ger utvecklingsstöd till sådana företag?
Katja Lindqvist har kartlagt vad man har gjort i Sverige för att stödja utvecklingen av kulturella och kreativa näringar genom offentliga satsningar. Boken ger en bred introduktion till hur näringarna väckt politiskt intresse under de senaste två decennierna och hur det hänger ihop med samhällets ekonomiska och politiska förändring under samma period.
Författaren pekar på drivkrafter, processer och samspel som bidrar till eller utmanar utvecklingsarbetet, framför allt på regional och kommunal nivå. Studien är den första i sitt slag som genomförts i Sverige och bidrar till fördjupad förståelse av utmaningarna i samtida offentligt utvecklingsarbete över de politiska områdesgränserna. Med exempel från satsningar inom Skånes närings-, kultur-och regionalpolitik bjuder Lindqvist på konkreta underlag till slutsatser och rekommendationer.
Originalspråksvenska
UtgivningsortLund
FörlagNordic Academic Press
Antal sidor232
ISBN (tryckt)978-91-89361-47-8
StatusPublished - 2023

Bibliografisk information

Katja Lindqvist är konstvetare och docent i företagsekonomi vid Institutionen för tjänstevetenskap, Lunds universitet. Hon forskar om organisering, ledning och finansiering av kulturella verksamheter, och har publicerat studier om bland annat museisektorn, bildkonstområdet samt kulturpolitik. Hon har också genomfört en rad utvärderingar och utredningar för offentliga organisationer. År 2022 anlitades Katja Lindqvist som expert i utredningen ”Kreativa Sverige”.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi
  • Studier av offentlig förvaltning

Fria nyckelord

  • kulturpolitik
  • kreativa näringar
  • regional utvecklingspolitik
  • organisation
  • tjänster
  • governance
  • näringspolitik

Citera det här